De organisatie wordt veerkrachtig en kan veranderen van onderop